Wie is FMT

 

FMT houdt zich bezig met het ontwikkelen van groene energieprojecten. De productie van groene elektriciteit door middel van wind en zon staan hierbij centraal. De kernactiviteit van FMT is het vinden van windturbinelocaties en het plaatsen en exploiteren van windturbines in Nederland. Tevens worden in opdracht van derden project(onderdelen) uitgevoerd en/of begeleid.

 

Al sinds 1994 ontwikkelt FMT windparken en heeft op verschillende locaties in Nederland bijgedragen aan de realisatie van grootschalige windparken zoals Windpark Noordoostpolder (450 MW), Windpark Nieuwe Waterweg (26 MW), Windpark Agro-Wind Reusel (46MW) en Uitbreiding Windpark Nieuwe Waterweg.


Duurzaam leven

 

Duurzaam leven is de nieuwe levensstijltrend.

Duurzaam eten, duurzame kleding, een duurzaam huis. Bedrijven lopen graag voorop als het gaat over duurzaamheid. Maar ook thuis kun je een hoop bijdragen aan het verduurzamen van het milieu. Duurzaamheid is dus eigenlijk overal.

 

Gebruik groene stroom uit eigen land

.


Powering tomorrows world, wie gaat dat doen?

 

Stroom uit het stopcontact is voor ons een dagelijkse vanzelfsprekendheid waar we eigenlijk geen moment bij stil staan. Zo ook onze afhankelijkheid van elektriciteit. De enkele keer dat er een stroomstoring is merken we dat onze dagelijkse bezigheden tot stilstand komen.Geen internet, geen email, geen licht, geen verwwarming of koeling, geen..

 

.


Windmolens op land of op zee? Geen echte keuze!

 

Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie die nu al volop beschikbaar is. De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Bovendien leveren windmolens lokaal werkgelegenheid en inkomsten op. Omwonenden kunnen via participeren door bijvoorbeeld met een coöperatie mee te delen in de opbrengst van een windmolenpark.  

 

.