Windpark Uitbreiding Nieuwe Waterweg

 

In het verlengde van het in 2019 gerelaiseerde WP Nieuwe Waterweg wordt nu samen met Eneco gewerkt aan een uitbreiding met  maximaal 4 turbines.

 

PROJECT DETAILS

 

Turbine type :  n.t.b.

Vermogen:   5-6 MW-klasse

Ashoogte :   140 m +

Rotordiameter :   140 m +

Aantal turbines:  4 stuks

 

Windpark Agro-Wind Reusel

 

In het Brabandse Reusel-De Mierden hebben een groep boeren/ondernemers het initiatief genomen om gezamenlijk een windpark van 11 turbines te ontwikkelen. FMT heeft hen geholpen het project te ontwikkelen, de organisatie te structureren en de communicatie en participatie met de omgeving vorm te geven.

 

PROJECT DETAILS

 

Turbine type :  Vestas V112

Vermogen:   3.3 MW

Ashoogte :   119 m

Rotordiameter :   112m

Aantal turbines: 11 stuks

 

Windpark Nieuwe waterweg

 

Langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tussen Maassluis en Hoek van Holland staat het windpark Nieuwe Waterweg met 6 turbines van ieder 3,3 MW.  Met de productie van ca. 70.000.000 kWh/jaar voldoende groene stroom voor alle inwoners van Hoek van Holland en Maassluis samen.

 

PROJECT DETAILS

 

Turbine type :  Vestas V112

Vermogen:   3.3 MW

Ashoogte :   119 m

Rotordiameter :   112m

Aantal turbines:  8 stuks

Windpark Noordoostpolder

 

Sinds 2000 heeft FMT als lid van de Koepel Windenergie Noordoostpolder vorm gegeven aan het grootste windpark van Nederland. Het windpark dat bestaat uit drie landopstellingen met 35 stuks E126 turbines  (7,5 MW) en twee near-shore opstellingen met 48 3 MW turbines, is in 2017 volledig operationeel geworden.

FMT heeft samen met twee lokale agrariërs de locatie Zuidermeerdijk ontwikkeld en in 2010 aan RWE overgedragen.

 

 

PROJECT DETAILS

 

Turbine type :  Enercon E126

Vermogen:   7,5 MW

Ashoogte :   135 m

Rotordiameter :   126m

Aantal turbines:  8 stuks

Windpark Zuidermeerdijk

In 1995 realiseerde FMT haar eerste windpark aan de Zuidermeerdijk in de Noordoostpolder. Windenergie stond nog in de kinderschoenen

 

PROJECT DETAILS

 

Turbine type :  WindMaster 750

Vermogen:   0,75 MW

Ashoogte :   50 m

Rotordiameter :   48 m

Aantal turbines:  2 stuks